BADANIA ŚWIADOMOŚCIOWE
BADANIA KOMPLEMENTARNE DLA NAUKI
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE DLA BIZNESU
AKCJE KOMPLEMENTARNE DLA SPOŁECZEŃSTWA
PROGRAMY KOMPLEMENTARNE W ROZWOJU STRATEGICZNYM
SZKOLENIA KOMPLEMENTARNE W ROZWOJU ZAWODOWYM
WIRTUALNE SEMINARIA INTERAKCYJNE
WIRTUALNE ZESPOŁY INTERAKCYJNE
AKCELERATOR SYSTEMU ROZLICZEŃ
MIĘDZYPOKOLENIOWY MODEL EDUKACJI
SYSTEM DOSKONALENIA KOMPETENCJI MOBILNYCH
MODELE FUNKCJONALNE DORADZTWA
SYSTEM SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO ZNIEKSZTAŁCEŃ ŚWIADOMOŚCIOWYCH
SIECI FUNKCJONALNO-BYTOWE W CZASIE TRANSFORMACJI
ŚWIATOWY KONGRES ŻYCIA
MODEL WYCENY USŁUG PRZYSZŁOŚCI
SYSTEM USPRAWNIEŃ W OBSZARZE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI